UTSTILLING 2021

25.09.2021 ☆ Oppdal ☆ VG.UK

26.09.2021 ☆ Oppdal ☆ VG.UK

09.10.2021 ☆ Kongsberg ☆ VG.UK

14.08.2021 ☆ Bø ☆ VG.JK 

15.08.2021 ☆ Bø ☆ Exc.JK 2.JKK 

25.09.2021 ☆ Oppdal ☆ VG.JK

26.09.2021 ☆ Oppdal ☆ Exc.JK 1.JKK CK 4.BTK 

09.10.2021 ☆ Kongsberg ☆ VG.UK 

06.11.2021 ☆ Stangehallen ☆ Exc.UK 1.UKK 

07.11.2021 ☆ Stangehallen ☆ VG.UK 

20.11.2021 ☆ Sandefjord ☆ Exc.UK 3.UKK CK

05.06.2021 ☆ Sandefjord ☆ VG.JK 4.JKK

14.08.2021☆  Bø ☆ Exc.JK 2.JKK

15.08.2021 ☆ Bø ☆ Exc.JK 1.JKK 

09.10.2021 ☆ Kongsberg ☆ VG.UK

05.06.2021 ☆ Sandefjord ☆ Exc.CHK 4.CHKK CK

12.06.2021 ☆ Tromsø ☆ Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BHK

13.06.2021 ☆ Tromsø ☆ Exc.CHK 3.CHKK

03.07.2021 ☆ Trondheim ☆ Exc.CHK 4.CHKK

07.08.2021 ☆ Fauske ☆ Exc.CHK 1.CHKK

14.08.2021 ☆ Bø ☆ VG.CHK

15.08.2021 ☆ Bø ☆ Exc.CHK 3.CHKK CK

21.08.2021 ☆ Lillehammer ☆ Exc.CHK 4.CHKK CK

04.09.2021 ☆ Rogaland ☆ Exc.CHK 2.CHKK CK CERT 2.BHK R.CACIB

02.10.2021 ☆ Harstad ☆ Exc.CHK

05.06.2021 ☆ Sandefjord ☆ VG.JK

12.06.2021 ☆ Tromsø ☆ Exc.JK

13.06.2021 ☆ Tromsø ☆ VG.JK

03.07.2021 ☆ Trondheim ☆ VG.JK

14.08.2021 ☆ Bø ☆ Exc.JK 2.JKK

15.08.2021 ☆ Bø ☆ Exc.JK 1.JKK

25.09.2021 ☆ Oppdal ☆ Exc.JK 3.JKK

26.09.2021 ☆ Oppdal ☆ VG.JK

09.10.2021 ☆ Kongsberg ☆ Exc.JK 2.JKK CK 

05.06.2021 ☆ Sandefjord ☆ Exc.AK 2.AKK

12.06.2021 ☆ Tromsø ☆ VG.AK 2.AKK

13.06.2021 ☆ Tromsø ☆ Exc.AK 1.AKK

07.08.2021 ☆ Fauske ☆ VG.AK 1.AKK

14.08.2021 ☆ Bø ☆ VG.AK

15.08.2021 ☆ Bø ☆ Exc.AK 1.AKK CK CERT 3.BHK

21.08.2021 ☆ Lillehammer ☆ Exc.AK 2.AKK

04.09.2021 ☆ Rogaland ☆ VG.AK 1.AKK 

05.06.2021 ☆ Sandefjord ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 3.BHK 
 ♡
 12.06.2021 ☆ Tromsø ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 4.BHK 
 ♡
 13.06.2021☆ Tromsø ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 
 ♡
 14.08.2021 ☆ Bø ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 
 ♡
 15.08.2021 ☆ Sanda ☆ Exc.VTK 2.VTKK CK 
 ♡ 
 21.08.2021 ☆ Lillehammer ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 3.BHK 
 ♡
 04.09.2021 ☆ Rogaland ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 3.BHK Last ned
 ♡
 25.09.2021 ☆ Oppdal ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 3.BHK 
 ♡ 
 26.09.2021 ☆ Oppdal ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 2.BHK 
 ♡
 02.10.2021 ☆ Harstad ☆ Exc.VTK 2.VTKK 
 ♡
 09.10.2021 ☆ Kongsberg ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIM 
 ♡ 
 06.11.2021 ☆ Stangehallen ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 2.BHK 
 ♡ 
 07.11.2021 ☆ Stangehallen ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 3.BHK 
 ♡ 
 20.11.2021 ☆ Sandefjord ☆ Exc.VTK 1.VTKK

  09.02.2013 ☆ Hellerud ☆ G.JK

06.11.2021 ☆ Stangehallen ☆ Exc.JK

07.11.2021 ☆ Stangehallen ☆ Exc.JK

20.11.2021 ☆ Sandefjord ☆ Exc.JK 

03.07.2021 ☆ Trondheim ☆ VG.JK